slim01
slim02
slim03
Previous Next

 

L'Escola La Roureda  i l'AMPA de l’escola convoquen la segona edició del Concurs literari i artístic infantil de Sant Jordi.

 

A continuació s'exposen les bases del concurs.

 

1. Els treballs han de ser originals, inèdits i escrits en català o castellà.

Cada participant pot presentar un únic treball.

2. S’estableixen dues modalitats:

1)    Cicle Infantil: Dibuix
2)    Cicle Inicial, Cicle Mitjà  Cicle Superior: Narrativa amb o sense dibuix                                 

3. Categories:

S’estableix una categoria per cada un dels cursos.

A. P3

B. P4

C. P5

D. Primer

E. Segon

F. Tercer

G. Quart

H. Cinquè

I. Sisè

4. Tema i característiques.

El tema és lliure i es valorarà l’originalitat i la correcció lingüística en funció de l’edat.

L’extensió màxima de l’obra serà un DINA4 a una sola cara i podrà incloure un dibuix.

5. Presentació

Les obres es poden lliurar des del dia 23 de març, fins el dia 7 d'abril a l’urna ubicada a l'escola, al costat de    consergeria.

Els treballs han de portar el nom complert i el curs de l’autor, per la part de la darrera.

La participació implica per part de la persona autora el consentiment per a divulgar l’obra presentada. També suposa la garantia, per part de la persona autora de l’autoria i l’originalitat de l’obra presentada i que aquesta no és còpia ni modificació total o parcial d’una altra obra pròpia o aliena.

6. Premis

S’estableix 1 premi per categoria. Els premis consistiran en un val de la Botiga Abacus amb un valor de 20€ per a cada premi de cada categoria.

7. Jurat

El jurat estarà format per 5 membres: dos membres del professorat de l'escola i tres membres de l'AMPA.

Les valoracions de les obres serà a càrrec del jurat, la decisió del qual serà inapel·lable. Les deliberacions s’adoptaran per majoria simple. El jurat es reserva el dret de declarar desert qualsevol premi en el cas d’observar que cap de les obres presentades té un mínim de qualitat literària.

8. Lliurament de premis

El lliurament de premis es durà a terme el divendres 21 d’abril a 6 de la tarda. Es farà una lectura d’extractes de les obres per part dels guanyadors i cicle infantil ensenyarà el seu dibuix.

9. Altres consideracions

El fet de participar implica l’acceptació d’aquestes bases.
Les obres que no compleixin les condicions d’aquestes bases no seran admeses.               
Les obres que no estiguin identificades amb el nom complert i el curs de l’autor,  no Admeses.

Sant Esteve Sesrovires, 23 de març de 2017

<Bases en pdf Aqui >