slim01
slim02
slim03
Previous Next

Els dies 9 i 23 de març els professors de la Roureda realitzaran una formació en consciència fonològica amb un cost de 315€ finançat des de el AMPA.

En l'abordatge de la sistematització de la llengua oral i escrita,s'ha previst la continuïtat de la formació en consciència fonològica iniciada el curs passat, amb la intervenció d'Enriqueta Garriga Ferriol en dues sessions formatives destinades a tots els professors del centre.

La professora Garriga té una àmplia trajectòria professional al Departament d' Ensenyament, com a Logopeda, Psicopedagoga, Directora de centres d' Educació Especial i de Centres de Recursos Educatius per a Deficients Auditius així com a professora de les Universitats Ramon Llull i Blanquerna. Activitats combinades amb la publicació de diverses obres i propostes metodològiques i didàctiques.