slim01
slim02
slim03
Previous Next

Contact image

 

L'escola disposa de servei de cuina pròpia i menjador gestionat per l'empresa HOSTESA.

Les families reben mensualment el menú que s'hi oferirà. Als alumnes de P3, se'ls fa un informe diari per a la familia. Per la resta de l'alumnat l'informe és trimestral.

 

IMPORTANT

 La contractació i gestió del servei es fa a través de l'App ColeCHEF (PlayStore / AppStore)

 

 

 

 

El servei de menjador no és només donar el dinar, són dues hores en les quals s'intenta tenir cura dels aspectes dietètics i hàbits d'alimentació, higiene i convivència. Per això abans i després de dinar hi ha moments per l'esbarjo o per participar en diferents activitats i tallers.

Els alumnes amb dietes especials cal que informin a la coordinadora del menjador.

Quan hi hagi una sortida, es donarà picnic a tots els nens i nenes usuaris del serveis excepte aquells que dos dies abans hagin manifestat a la coordinadora que no el voldran.